ทำบุญอาคารเรียนหลังใหม่ อาคารอเนกประสงค์ใหม่ และสนามหญ้าเทียมใหม่

เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม จัดพิธีทำบุญใส่บาตรถวายภัตตาหารเช้าแด่พระ ๙ รูป เนื่องจากได้รับอาคารเรียนหลังใหม่ อาคารอเนกประสงค์ใหม่ และสนามหญ้าเทียมใหม่ โดยได้รับเกียรติจากนายปัญญา วีระวัฒน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเลย เป็นประธานในพิธี