กิจกรรมวันคริสต์มาส และส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส และส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ให้กับนักเรียน ที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม