คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมทำบุญใส่บาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่

เมื่อวันที่ มกราคม ๒๕๖ณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ร่วมกิจกรรมทำบุญใส่บาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ร่วมกับเทศบาลเมืองเลย ณ บริเวณลานพญานาค ลำน้ำกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย