คณะผู้บริหารจากเทศบาลเมืองเลย ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖ คณะผู้บริหารจากเทศบาลเมืองเลย ตรวจเยี่ยม ร่วมแลกเปลี่ยน และแก้ไขปัญหา การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด ๑๙ และได้มอบเครื่องบริโภค ข้าวสาร ไข่ น้ำดื่ม ให้กับนักเรียนและครู โดยการต้อนรับจากนายสุชาติ  อาจศัตรู ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม และทางโรงเรียนขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้