นักเรียนอบรมการตัดต่อคลิปวีดีโอด้วยโทรศัพท์มือถือ

เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายสุชาติ อาจศัตรู ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมการตัดต่อคลิปวีดีโอผ่านมือถือ โดยใช้แอปพลิเคชัน Kinemaster ที่ห้องคอมพิวเตอร์ชั้น ๒ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม โดยวิทยากรอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย