จัดกิจกรรมลูกเสือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม จัดกิจกรรมลูกเสือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมีคณะผู้บริหารจากเทศบาลเมืองเลย ร่วมเป็นเกียรติในการทำกิจกรรมที่โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม