พิธีมอบประกาศนียบัตร ปัจฉิมนิเทศ และบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ปัจฉิมนิเทศ และบายศรีสู่ขวัญให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ที่จบหลักสูตรการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยได้รับเกียรติจาก นายปัญญา วีระวัฒน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเลย เป็นประธานในพิธีและมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนดีเด่น พร้อมด้วยนายอัครเดช ดอกไม้ ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองเลย นายสุชาติ อาจศัตรู ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม คณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม