สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเลย มาให้ความรู้นักเรียน

เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเลย มาให้ความรู้เกี่ยวกับ การกระทำความผิดฐานความผิดต่างๆ การถูกหลอกลวงที่เกิดกับเด็กและเยาวชน ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒ ที่ห้องคอมพิวเตอร์๒ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม