ท้องถิ่นจังหวัดเลยตรวจเยี่ยมและพบปะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองเลย

เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลเมืองเลย นำโดย นายฉัตรชัย ลีกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองเลย พร้อมด้วย นายวรพจน์ โสระสิงห์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเลย นายปัญญา วีระวัฒน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเลย นางอัชฌิมา แสงสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีเมืองเลย นายอัครเดช ดอกไม้ ผู้อำนวยการกองการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองเลย ร่วมต้อนรับ นายดิษพล บุตรดีวงค์ ท้องถิ่นจังหวัดเลย และนายสำราญ ด่างดี ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและพบปะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองเลย ณ โรงเรียนเทศบาล บ้านหนองผักก้าม