ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ นายสุชาติ อาจศัตรู ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล บ้านหนองผักก้าม ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ๔ ปี และ ๕ ปี ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย