คณะผู้บริหารและครูร่วมกิจกรรม "วันเทศบาล" ประจำปี ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๕ คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนเทศบาล บ้านหนองผักก้าม นำโดย นายสุชาติ อาจศัตรู ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม เข้าร่วมกิจกรรม "วันเทศบาล" ประจำปี ๒๕๖๕ ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลเมืองเลย และกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดถนนเส้นต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองเลย