คณะผู้บริหารและครูร่วมประชุมและอบรมพนักงานครูเทศบาล

เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕  คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนเทศบาล บ้านหนองผักก้าม นำโดย นายสุชาติ อาจศัตรู ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม เข้าร่วมประชุมและอบรมพนักงานครูเทศบาล และคณะกรรมการสถานศึกษา ณ ห้องประชุมใบคำ ๑ โรงแรมใบบุญแกรนด์ ในกิจกรรมได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่พนักงานครู และสถานศึกษาดีเด่น โดยนายฉัตรชัย ลีกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองเลย และกิจกรรมเสวนา "กระบวนทัศน์การจัดการศึกษาเทศบาลเมืองเลน จัดการอย่างไร ให้สู่ความเป็นเลิศ" และร่วมแข่งขันกีฬาครูในภาคบ่าย