ประชุมครูเพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุชาติ อาจศัตรู ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม เป็นประธานการประชุมครู เพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ห้องประชุมครู ๒ โรงเรียนเทศบาล บ้านหนองผักก้าม