รับรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๒๘-๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม รับรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม