การประเมินภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม รับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก นายนิพัทธ์กรณ์ ด่านวิบูลย์ ประธานสถานศึกษา เป็นประธานเข้าทำการประเมินภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ และได้มอบเกียรติบัตรให้กับครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ที่ห้องประชุมชั้น ๒ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม