นักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ได้รับรางวัลชนะเลิศ

เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายปัญญา วีระวัฒน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเลย  นายอัครเดช ดอกไม้ ผู้อำนวยการกองการศึกษา นายสุชาติ อาจศัตรู ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม มาให้กำลังใจนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม และได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๗ เป็นตัวแทนระดับภาค เข้าแข่งขันระดับประเทศต่อไป