ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียน

เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครูและนักการภารโรง โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕