พิธีไหว้ครูของนักเรียน

เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายฉัตรชัย ลีกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองเลย เป็นประธานในพิธีไหว้ครูของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล บ้านหนองผักก้าม พร้อมด้วยนายวิทยา สิมมาคำ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองเลย และด.ร.ธนพัฒน์ เฉลิมรัตน์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองเลย เข้าร่วมในพิธี และในโอกาสนี้ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่คณะกรรมการนักเรียน ที่ได้ปฏิบัติหน้าตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมา ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล บ้านหนองผักก้าม