ประชุมเพื่อเตรียมจัดงาน การแข่งขันเรือยาวและประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลเมืองเลย โดยนายฉัตรชัย ลีกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองเลย เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมจัดงาน การแข่งขันเรือยาววิถีโค้ง ลำน้ำกุดป่อง และประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยนายสุชาติ อาจศัตรู ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม เข้าร่วมประชุมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเทศบาลเมืองเลย ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองเลย