โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม เป็นศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินอุทกภัย

เมื่อวันที่ ๓- ตุลาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม เป็นศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินอุทกภัยเทศบาลเมืองเลย และเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองเลยและบริเวณใกล้เคียง