โครงการคาราวานวิทศาสตร์และเทคโนโลยีสัญจร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้มาจัดกิกรรมให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และประชาสัมพันธ์หลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ตามโครงการคาราวานวิทศาสตร์และเทคโนโลยีสัญจร ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม