กิจกรรมรณรงค์ “ทางม้าลายปลอดภัย มีวินัยดี”

มื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานการจัดกิจกรรมรณรงค์ “ทางม้าลายปลอดภัย มีวินัยดี” โดยจังหวัดเลย ร่วมกับสำนักงานป้องกันสาธารณภัย แขวงการทางที่ ๑ ขนส่งจังหวัดเลย เทศบาลเมืองเลย โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดเลยร่วมกิจกรรม และมีนักเรียนโรงเรียนเทศบาล๕ บ้านหนองผักก้าม เข้าร่วมกิจกรรม ที่อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม