ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการย้ายมาใหม่

เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายสุชาติ อาจศัตรู ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ได้แสดงความยินดี และต้อนรับนายกันตพัฒน์ คำสิงห์วงศ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ย้ายมาใหม่ ที่บริเวณหน้าเสาธงตอนเช้าโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม