กีฬานักเรียนสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองเลย

เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายสุชาติ อาจศัตรู ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ได้เข้าร่วมขบวนพาเหรด กีฬานักเรียนสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองเลย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ และได้ให้นักเรียน นักกีฬา ร่วมแข่งขันกีฬาหลายประเภท และได้รับรางวัลหลายรายการ ที่สนามกีฬากลางจังหวัดเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย