ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม นำโดยนายกันตพัฒน์ คำสิงห์วงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ ที่สวนสาธารณะกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย