นักศึกษาวิชาทหาร เข้ารับการฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๑๕-๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ ชาย โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม เข้ารับการฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ที่สนามฝึกภาคสนาม สนามยิงปืนทราบระยะของ และหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๒๘
และ
เมื่อวันที่ ๒๐-๒๒ มกราคม ๒๕๖๖ นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ หญิง โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม เข้ารับการฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ที่สนามฝึกภาคสนาม สนามยิงปืนทราบระยะของ และหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๒๘