กองลูกเสือโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม เดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ

เมื่อวันที่ ๒-๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ กองลูกเสือโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม นำโดยนายสุชาติ  อาจศัตรู ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครูนำลูกเสือ-เนตรนารี ทำกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ที่ค่ายลูกเสือภูค้อ ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย โดยมีนายปัญญา วีระวัฒน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเลย เป็นประธานในพิธีชุมนุมรอบกองไฟ