คณะครูวิทยาลัยเทคนิคเลย มาให้ความรู้เรื่องไฟฟ้าเบื้องต้น

เมื่อวันที่ กุมภาพัน์ ๒๕๖๖ คณะอาจารย์และครูิทยาลัยเทคนิคเลย ได้ออกแนะแนวมาให้ความรู้เรื่องไฟฟ้าเบื้องต้น ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.๓ และ ม.๖ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม