ร่วมทำความสะอาดและพัฒนา

เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นายสุชาติ อาจศัตรู ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล บ้านหนองผักก้าม พร้อมด้วยคณะครู นักศึกษาวิชาทหารและยุวชนจิตอาสาโรงเรียนเทศบาล บ้านหนองผักก้าม ร่วมกับเทศบาลเมืองเลย และชุมชนบ้านหนองผักก้าม ทำความสะอาดและพัฒนาหนองน้ำบริเวณตลาดบ้านหนองผักก้าม