บายศรีสู่ขวัญ และผูกแขนให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖

เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ และผูกแขนให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ โดยนายสุชาติ อาจศัตรู ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม และนางสุปราณี พิมพ์พัฒน์ เป็นตัวแทนครู ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม