อบรมเยาชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน

เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเยาชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม โดยมีผู้บริหารและคณะครูเข้าร่วมในพิธี ณ อาคารอเนกประสงค์หลังใหม่ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม