ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการ นายเสฐียรชัย ศรีสุแล

เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ นายสุชาติ อาจศัตรู ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน ได้ให้การต้อนรับ นายเสฐียรชัย ศรีสุแล รองผู้อำนวยการ ย้ายมาใหม่ เพื่อปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม