ผู้บริหารร่วม "งานสีสันเมืองเลย Mask Festival 2023"

เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายสุชาติ อาจศัตรู ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกับเทศบาลเมืองเลย ร่วมพิธีเปิด "งานสีสันเมืองเลย Mask Festival 2023" ณ ลานพญานาคปู่ไหลคำมา โดยมีนายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี โดยมีการแสดงหน้ากาก จาก ๗ ประเทศ ได้แก่ ฟิลิปปินส์ จีน เกาหลีใต้ กัมพูชา ลาว เวียดนาม และ ประเทศไทย การแสดงจาก ๓ ผีไทเลย ผีตาโขน ผีขนน้ำ และผีบุ้งเต้า การแสดงม่านน้ำพุประกอบแสง สี เสียง การออกร้านสินค้าจากกลุ่มชุมชนต่างๆ ในจังหวัดเลย การจำหน่ายสินค้าจากถนนคนเดินเลาะเลย การแสดงงานศิลปะ และภาพ Street Art 3D เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และยกระดับหน้ากากท้องถิ่น สู่ระดับสากล