การประชุมครูโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม

เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ นายสุชาติ อาจศัตรู ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม เป็นประธานการประชุมครูโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ในการประชุมครูประจำเดือน ที่ห้องประชุมครูโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม