ผู้บริหารและครูร่วมพิธีทำบุญ ที่โรงเรียนเลยพิทยาคม

เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ นายสุชาติ อาจศัตรู ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม พร้อมด้วยผู้บิหาร ร่วมพิธีทำบุญครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียนวางศิลาฤกษ์ ทอดถวายผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้างศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ๕๐ปี เลยพิทยาคม ณ โรงเรียนเลยพิทยาคม