ร่วมพิธีวันจักรี

เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายปัญญา วีระวัฒน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเลย นายสุชาติ อาจศัตรู ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองเลย รองผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย