ร่วมกิจกรรมฉีดพ่น ละอองน้ำลดปัญหา PM.2.5

เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุชาติ อาจศัตรู ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ร่วมกิจกรรมฉีดพ่น ละอองน้ำลดปัญหา PM.2.5 บริเวณแลนด์มาร์ค ลานพญานาค กุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย