รดน้ำดำหัวคณะกรรมการสถานศึกษา

เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๓๐ น. นายสุชาติ อาจศัตรู ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ร่วมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในชุมชน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ วันปีใหม่ไทย ที่โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม