ร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์กับเทศบาลเมืองเลย

เมื่อวันที่ ๑๒ - ๑๓ เมษายน ๒๕๖๖ นายสุชาติ อาจศัตรู ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ได้ร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์กับเทศบาลเมืองเลย สรงน้ำพระ ๙ วัด รดน้ำดำหัวผู้บริหารเทศบาลเมืองเลย ทำบุญใส่บาตร ร่วมขบวนแห่พระพุทธมิ่งมงคลเมือง รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ที่บริเวณกุดป่องเทศบาลเมืองเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย