มอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔

เมื่อวันที่ ๒๗ - ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม รับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม