กิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖ นายสุชาติ อาจศัตรู ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ร่วมกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๖ พร้อมด้วยผู้บริหารและครูได้รับรางวัลครูดีเด่นจาดเทศบาลเมืองเลย ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองเลย และสวนสาธารณะกุดป่อง