ประชุมครู ก่อนเปิดภาคเรียน

เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายสุชาติ อาจศัตรู ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม เป็นประธานการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมครูชั้น ๒ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม