คณะผู้บริหารและครู พบปะนักเรียน ก่อนเปิดภาคเรียน

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายสุชาติ อาจศัตรู ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและคณะครู พบปะนักเรียน แจ้งระเบียบการปฏิบัติตนขั้นต้นในโรงเรียน พร้อมต้อนรับครูย้ายมาใหม่ และส่งครูที่จะย้ายไป ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม