ร่วมประชุมสถานศึกษาวิชาทหาร ครั้งที่ ๑

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายกันตพัฒน์ คำสิงห์วงษ์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม พร้อมด้วยผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ร่วมประชุมสถานศึกษาวิชาทหาร ครั้งที่ ๑ เพื่อเตรียมความพร้อมการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๑  การรับรายงานตัวชั้นปีที่ ๒ และ ๓ และการฝึกนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ หอประชุมโรงเรียนเลยพิทยาคม