ร่วมการแสดงบนเวทีในงานการประชุมคณะกรรมการการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๘

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ร่วมการแสดงบนเวทีในงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๘ รอบคัดเลือกตัวแทนภาค ๓ เมืองเลยเกมส์ ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ โรงแรมเลยพาเลซ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย