พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด  "เมืองเลยเกมส์"

เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายสุชาติ อาจศัตรู ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ในการแช่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๘ รอบคัดเลือกตัวแทนภาค ๓ "เมืองเลยเกมส์" บริเวณสนามกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดตรงข้ามหน้าเทศบาลเมืองเลย