นักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ นักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านกนองผักก้าม ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดประเภททีมหญิง ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๘ รอบคัดเลือกตัวแทน ภาค ๓ "เมืองเลยเกมส์" ณ สนามกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด เทศบาลเมืองเลย (หลังไปรษณีย์เลย) เพื่อคัดเลือกตัวแทนไปแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๘ "กาญจนบุรีเกมส์" ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของนักกีฬาในครั้งนี้

Cr : เพจเทศบาลเมืองเลย