ผกท. และ นศท. ฝึกทบทวน และฝึกเป็นนักเรียนบังคับบัญชา

เมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม และนักเรียนบังคับบัญชา จำนวน ๒ คน เข้าร่วมรับการฝึกทบทวน และฝึกเป็นนักเรียนบังคับบัญชา เพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ที่หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๒๘