ร่วมต้อนรับ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และคณะ

เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายสุชาติ อาจศัตรู ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ครูดนตรีนาฎศิลป์ และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ร่วมต้อนรับ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และคณะ ที่ได้เดินทางมาส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดเลย ณ สนามบินจังหวัดเลย