นักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ

เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายปัญญา วีระวัฒน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเลย นำนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม เข้าแข่งขันรอบ ๔ ทีมสุดท้าย จำนวน ๓ ทีม ประเภทอายุไม่เกิน ๒๑ ปี หญิง และเยาวชน ๑๖ ปี หญิง ณ จังหวัดเชียงใหม่  ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทเยาวชน ๑๖ ปี หญิง และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ ประเภทอายุไม่เกิน ๒๑ ปี หญิง ทั้ง ๒ ทีม  คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของนักกีฬาในครั้งนี้